Telefon & jour

070-791 07 10

E-post

info@nordicrelining.se

Adress

Vallavägen 4, 791 42 Falun

Våra tjänster

Ventilation

Vi kan fixa er ventilation

Vi renoverar befintliga ventilations- och imkanaler med ett kompositmaterial som är vattenbaserat och klimatsmart miljöval då ni reducerar kostnaderna på spillvärme. Kanaltätningen är ett tryggt val ur brand- och vattenperspektiv som även uppfyller brandklassificeringarna.

Vi ser att inneklimatet kommer att bli bättre med vår lösning. Investeringarna att byta ut ett befintligt ventilationssystem är inte bara kostsamt utan även problematisk arbetes och/eller boendemiljö. Efter en smart investering på en trygg renovering av befintliga kanaler kan ni utföra en OVK besiktning som blir godkänd.

Vi lämnar alltid en garanti på utfört arbete. På samtliga uppdrag vi gör tillhanda ger vi en dokumentation som är enkel att förstå, för både BRF och fastighetens styrelse samt slut kunden och villaägaren.

Behöver ni hjälp med er ventilation?

Nordic Relining fixar avlopp, ventilationer och skorstenar. Vi erbjuder professionell spolservice, underhållsspolning & högtrycksspolning. Vi filmar ​avlopp gratis och ger en kostnadsfri offert. Välkommen, vi arbetar i Rättvik och hela Dalarna!