Telefon & jour

070-791 07 10

E-post

info@nordicrelining.se

Adress

Vallavägen 4, 791 42 Falun

Våra tjänster

Skorstenar

Vi kan skorstenar

Vi ser att flera skorstenar i fastigheter har ett stort renoveringsbehov. Idag kan både fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata villaägare göra en besparing igenom en högkvalitativ relining som både är brandsäker och energisparande. Vi ser att energipriserna har ökat drastiskt senaste året och av den anledningen vill vi hjälpa våra kunder att göra en energibesparing igenom att täta skorstenarna som annars slukar energi. Insatsrören i materialet är av komposit och uppfyller givetvis alla brandklassificeringar.

Byt inte ut en funderande skorsten när det går att renovera den för en billigare kostnad som besparar både pengar och miljön. Efter en renovering kommer vi att överlämna både garanti och en förstående dokumentation som gör att ni ser resultatet innan och efter utfört arbete. Den brandskyddskontroll av skorstenen kommer direkt att godkänna efter er renovering när kontrollen görs.

Behöver ni hjälp med er skorsten?

Nordic Relining fixar avlopp, ventilationer och skorstenar. Vi erbjuder professionell spolservice, underhållsspolning & högtrycksspolning. Vi filmar ​avlopp gratis och ger en kostnadsfri offert. Välkommen, vi arbetar i Rättvik och hela Dalarna!